<style>
<!--
/* zde je napriklad pouzito: */
u { color: red; }
-->
</style>
>>>>>