<HTML>
	<HEAD>
		<TITLE>Výpis 13-15</TITLE>
		<meta http-equiv="contnt-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2" />
		<STYLE> DIV {width: 100; background: darkgray}
		div, span { font-size: 160%; }
	</STYLE>
	</HEAD>
	<BODY>
		<DIV STYLE="FLOAT: left">Tento DIV používá <STRONG>float left.</STRONG></DIV>
<SPAN>
Predchozí prvek DIV má nastavenu hodnotu 
<STRONG>float" left</STRONG>. Nezabere celou šírku rádku, 
ale zustane nalepen k levému okraji a je tímto textem <STRONG>obtékán</STRONG>.
</SPAN>
		<P></P>
		<DIV STYLE="FLOAT: left">Tento DIV používá <STRONG>float left.</STRONG></DIV>
		<SPAN STYLE="CLEAR: left">
U toho prvku SPAN máme nastaven atribut <STRONG>clear: left</STRONG>.
Znamená to, že nedovolí umístení plovoucích prvku po své levé strane.
</SPAN>
	</BODY>
</HTML>
>>>>>